Exposities en kunstmarkten
Waar
Wanneer

Burgum

Pinksterzaterdag 4 juni 2022

Leeuwarden

2  juli 2022.

Expositie in de bibliotheek in Heerenveen

juli  2022

Open Monumentendag  en kunstmarkt in Beetsterzwaag.

10 september 2022

Menu